@ชมรมครู ICT สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

Menu

  ข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

father-mather      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อบรม โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย "การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม...
24/12/2557, 13:12 เขียนโดย Webmaster1
3850
preonet-255718-19     วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนิน การทดสอบ Pre-O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...
20/12/2557, 13:23 เขียนโดย Webmaster1
2470
openart64      การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ได้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 11-13 ธันวาคม 2557  โดยจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ...
12/12/2557, 20:29 เขียนโดย ดร.ถาวร พอสม
44700
sakdaวันนี้(11 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นคราชสีมา เขต 6เดินทางมารับตำแหน่งผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางจาก อำเภอบัวใหญ่ จ้ังหวัดนครราชสีมา มายังวัดหงษ์...
13/10/2557, 17:36 เขียนโดย Webmaster
3560
panichaวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหงส์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4...
13/10/2557, 17:33 เขียนโดย Webmaster
4490
art64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้ง 64 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้คำขวัญ...
13/10/2557, 17:03 เขียนโดย Webmaster
3810
sakdaกระทรวงศึกษาธิการ-พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม...
05/10/2557, 06:10 เขียนโดย Webmaster
5070
burriam4_art64สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์          ...
01/10/2557, 18:10 เขียนโดย Webmaster
12070
60year-2557วันนี้ (29 กันยายน 2557) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 60 ท่าน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์...
29/09/2557, 22:21 เขียนโดย Webmaster
5290
ประชุมปฏิบัติการ-การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน  วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ...
14/07/2557, 11:38 เขียนโดย Webmaster
5240
tabletกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการ "การใช้สื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และ ICT"...
30/06/2557, 11:14 เขียนโดย Webmaster
4700
obec-awardsวันนี้(27 มิถุนายน 2557) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (O-BEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ...
30/06/2557, 10:54 เขียนโดย Webmaster
12200
revolution วันนี้(21 พฤษภาคม 2557) นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) เป็นประธานในพิธี ประชุมสัมมนาโครงการเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา "อภิวัฒน์การเรียนรู้...
23/05/2557, 06:30 เขียนโดย Webmaster
5880
songkran57วันนี้(10 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้ร่วมกิจกรรม โดยการสรงน้ำพระ...
13/04/2557, 17:44 เขียนโดย admin572
11750
songkran57xสงกรานต์ (water Festival) ถอดเป็นอักษรละติน: Songkran, เขมร: សង្រ្កាន្ត, ลาว: ສົງການ)เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน...
11/04/2557, 20:42 เขียนโดย drthaworn
22780
montiด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
10/03/2557, 22:55 เขียนโดย admin572
20720
monti57การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา...
03/02/2557, 15:31 เขียนโดย admin572
25800
preonetกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ขึ้นในวันที่  19...
20/12/2556, 15:33 เขียนโดย admin572
26220
openart63วันนี้(11 ธันวาคม  2556) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1-2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ...
13/12/2556, 15:29 เขียนโดย admin572
9020
ard63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา...
08/11/2556, 15:26 เขียนโดย admin572
16730
obecawardวันนี้(2 ตุลาคม 2556) นายธีรวุฒิ พูทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards ประจำปีการศึกษา 2556...
05/10/2556, 15:24 เขียนโดย admin572
8960

  นิเทศก์ออนไลน์ (ฺBreaking NEWS) : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

นิเทศออนไลน์

Menu

สถิติการเยี่ยมชม

114207
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2
121
2098
110068
9270
7201
114207

Your IP: 54.196.176.3
Server Time: 2015-07-30 00:49:42

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

นายศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
ติดต่อผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน


นายมงคล  ฤทธิรณ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดาวน์โหลด : หนังสือราชการ คำสั่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

IMAGE ประกาศผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นป.6 และ ม.3 (สพป.บร.4) [วันพุธ, 24 ธันวาคม 2557] (ดาวน์โหลด 563)

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ : โรงเรียน ครู นักเรียน หน่วยงาน

ข่าวการศึกษาออนไลน์ : Educational NEWS

รวมพลังเตรีมความพร้อมพิชิตการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

Go to top